Ortodontik Tedavi Nedir?

Ortodontik tedavi dişlerin düzeltilmesi veya hareket ettirilmesidir. Ortodontik tedavi çapraşık dişlerin düzeltilmesini, sürmeyen dişlerin yer açılıp sürdürülmesini, çene darlığının düzeltilmesini, parmak-dudak emme, dil itimi gibi kötü alışkanların düzeltilmesini sağlar.

Ortodontist kimdir?

Ortodontist; 5 yıl süren diş hekimliği eğitimini takiben diş, çene ve yüz düzensizliklerinden kaynaklanan çapraşıklık, çiğneme, yutkunma,  konuşma, solunum gibi şekil ve fonksiyon bozukluklarının önlenmesi üzerinde eğitim almış uzman diş doktorlarıdır.

Ortodonti nedir?

Ortodonti dişlerin düzeltilmesi veya hareket ettirilmesidir. Ortodonti estetik görünümün düzeltilmesinin yanında çene konumunu düzelterek daha iyi bir fonksiyon görmeyi, gülümesemeyi iyileştirmeyi ve daha iyi bir ağız hijyenine sahip olmayı sağlamaktadır.